بِسْمِ اللّٰهِ الرّحْمٰنِ الرّحٖيمِ

Bu risalenin zeyliyle beraber beş yüz nüshasını on sene evvel Denizli Ağır Ceza Mahkemesiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tam iki sene tetkik ettikten sonra ittifaken beraetine ve bize iadesine karar vermeleri gösteriyor ki bu eser, şimdiki dehşetli tahribata karşı bir hakikat-i Kur’aniye ve bir sedd-i a’zamdır. Onun için bu mübarek şehrin Adliyesine ve makam-ı Vilayete ve Emniyet Dairesine takdim ediyoruz. Münasip görürlerse yeni harfle neşredilsin ki hariçten gelen manevî tehlikelerden vatandaşları kurtarmaya bir vesile olsun.

Bu defa bu risaleyi dikkatle mütalaa ettim. Elhak bu risalenin İmam-ı Ali’nin (ra) ve evliyanın gaybî işaretleriyle makbuliyetine imza basmalarına tam lâyık bulunduğunu aynelyakîn derecesinde bildim ve şimdiki sıkıntımız yüz derece ziyade olsa da yine ucuzdur. Gam ve keder ve şekva ile değil, ferah ve sabır ve şükür ile karşılamak lâzımdır, dedim.

Said Nursî

NOT: Bu sahife, teksir makinesi ile çoğaltılmış eski yazı aslından aynen alındı. İlk satırdaki “beş yüz nüsha” ve “on sene evvel” kayıtları ona mahsustur.

***