TAKRİZ

Eseridir bu eser, bir ateşpare-i zekânın

İşte bu dehadır, beklediği bütün a’sarın

Feyyaz nurlarıdır hep bu Nurlar, insanlık âleminin

Şüphe yok Hakk’ın tecellisidir parlayan içlerinde bu hakikatlerin

Yâ Üstadenâ! Feyzine hayran, nuruna hayran, baştan başa bütün insan

Âsârınla Hakk’ı bulan ezkiya da diyor: Yok kusur bulmaya imkân

Lütf-u Hak’la buluyorlar bu Nurları okuyanlar yepyeni bir nurlu âlem

Şüphesiz Allah’tır ancak nurdan dalgalar kalplerde yaratan

Talebeniz

Hüsrev