Yirmi Beşinci Lem’a

Yirmi beş devadır.

Hastalara bir merhem, bir teselli, manevî bir reçete, bir iyadetü’l-mariz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır.

İhtar ve İ’tizar

Bu manevî reçete, bütün yazdıklarımızın fevkinde bir süratle (Hâşiye) telif edildiği gibi hem umuma muhalif olarak tashihata ve dikkate vakit bulmayarak telifi gibi gayet süratle ancak bir defa nazardan geçirildi. Demek, müsvedde-i evvel hükmünde müşevveş kalmıştır. Kalbe fıtrî bir surette gelen hatıratı, sanatla ve dikkatle bozmamak için yeniden tetkikata lüzum görmedik. Okuyan zatlar, hususan hastalar bazı nâhoş ibarelerden veyahut ağır kelimelerden ve ifadelerden sıkılıp gücenmesinler, bana da dua etsinler.

___

Hâşiye: Bu risale, dört buçuk saat zarfında telif edilmiştir.

Evet Rüşdü, Evet Re’fet, Evet Hüsrev, Evet Said