Sekizinci Lem’a

Keramet-i Gavsiye Risalesi’dir. Sikke-i Tasdik-i Gaybî mecmuasında ve hatt-ı Kur’an Lem’alar mecmuasında neşredilmiştir.

***

Dokuzuncu Lem’a

Hatt-ı Kur’an Lem’alar mecmuasında neşredilmiştir.

***