YİRMİ ALTINCI LEM’A’NIN ZEYLİ

Yirmi Birinci Mektup olup Mektubat mecmuasına idhal edildiğinden buraya dercedilmedi.

***

Yirmi Yedinci Lem’a

Eskişehir Mahkeme Müdafaası olup Hatt-ı Kur’an Lem’alar mecmuasında ve kısmen de Tarihçe-i Hayat’ta neşredilmiştir.

***