Otuzuncu Mektup

Matbu, Arabî “İşaratü’l-İ’caz Tefsiri”dir.

Otuz Birinci Mektup

Otuz bir “Lem’a”dır.

Otuz İkinci Mektup

Kendi kendine manzum tarzını alan matbu “Lemaat” risalesidir. Aynı zamanda “Otuz İkinci Lem’a” olup Sözler mecmuasının âhirinde neşredilmiştir.

Otuz Üçüncü Mektup

Marifet-i İlahiyeye pencereler açan “Otuz Üç Pencereli Risale” olup bir cihette “Otuz Üçüncü Söz” olduğundan Sözler mecmuasında neşredilmiş, buraya dercedilmemiştir.

***